inspiration

Inspiration

Här kan du ta del av foton från föreläsningarna Fokus på sju sinnen och Sinnen är laddare och energitjuvar. Prova, var kreativ, prova igen och ha kul samtidigt som du lär dig om både dina och andras sinnesupplevelser.


Skrolla längre ned på sidan så hittar du du en lista på både litteratur och hemsidor som jag blir inspirerad av när det gäller kunskap om autism och perception.


Kontakta mig om du vill berätta hur föreläsningarna har hjälpt dig i vardagen eller för att få mer information: lotta@trelkunskap.seTips på hemsidor och böcker:


www.antonshus.se - ger information om hur viktigt det är med återhämtning och hur det kan förverkligas

www.sinnenperception.se - Föreningen Sinnen & Perception ger och sprider kunskap. Gå med!

www.skane.se/autismwebutbildning - Länken till webb-utbildningen som Region Skåne Habilitering och Hjälpmedel tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne tagit fram.

www.skane.se/autismwebeducation - link to Region Skåne´s education about autism in English (subtitles)

www.autism.se - Autism- och Aspergerföreningens hemsida. Här finns mycket matnyttigt att ta del av och ladda ned. Vill du veta vad som sker i dina hemtrakter lägg till /skane (till exempel)

www.attention.se - Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma

www.fub.se - FUB är en intresseorganisatioutvecklings, unga och vuxna med utvecklingsstörning

www.autismforum.se - Är Stockholms läns landsting, Habilitering och Hälsas hemsida om autism och mycket innehållsrik

www.autism.org.uk - Storbritanniens The National Autistic Society, naturligtvis på engelska men här hittar du många bra filmer

United in Autism Finding Strength inside the Spectrum - Julie Hornok, foreword by Dr. Temple Grandin

The Out-of-Sync Child - Carol Stock Kranowitz, M.A.

Growing an In-Sync Child - Carol Stock Kranowitz, M.A. and Joye Newman, M.A.

Building Bridges Through sensory integration - Ellen Yack, Paula Aquila, Shirley Sutton

Insights into Sensory Issues - Kathleen Morris

”How does your engine run?” - Mary Sue Williams, Sherry Shellenberger

Early Sensory Skills - Jackie Cooke

SenseAbilities Understanding Sensory Integration - Maryann Colby Trott with Mari K. Laurel, Susan L. Windeck

Transdisciplinary Play-Based Intervention - Tony W. Linder

Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid autism och Aspergers syndrom - Olga Bogdashina

Different ... not less - Temple Grandin