Om föreläsaren

Om föreläsaren

Lotta Lagerholm


Lotta har stor erfarenhet av att leva nära personer med autism.


Du får ta del av personliga erfarenheter och många exempel på hur det är i vardagen med autism. Lotta är mamma till en ung man med grav autism, språk-störning med flera diagnoser.


Med många års erfarenhet av att arbetat hos Autism- och Aspergerföreningen Skåne och innan dess engagerad i National Autism Association of North Texas, USA har Lotta samlat på sig erfarenhet som täcker hela autismspektrat med olika hjälpbehov, olika åldrar, föräldrar, anhöriga, partners och yrkesverksamma.


Lotta är med i Malmö stads funktionsstödsförvaltnings arbets- beredningsgrupp med uppgift att bland annat utveckla samarbetet mellan förvaltning och idéburen verksamhet. 

Personliga erfarenheter

Grundare och ordförande i Antons Hus ekonomisk förening

Bildat och ordförande i Föreningen Sinnen och Perception

Projektledare Återhämtning och hälsa för personer med autism och deras anhöriga

Startat upp kansliet och arbetat på Autism- och Aspergerföreningen Skåne

Tidigare styrelseledamot i National Autism Association of North Texas, USA. Nu styrelseledamot i FUB Malmö

Projektledare för Wall of fame och Fokus på sinnen

Satt i styr- och projektgrupperna för Region Skånes webb-utbildning om autism


Hälsa och vård

 • Lasarettet Trelleborg
 • Op. Ängelholm Skånevård syd
 • Pedodonti, Folktandvården Skåne 
 • Op Hallands sjukhus Halmstad
 • Helsingborgs lasarett
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ideella organsiationer med mera

 • Autism- och Aspergerföreningen
 • FUB Malmö
 • Fontänhuset Malmö 
 • Föreningen Sinnen & Perception
 • Kompetenstjänst
 • Överförmyndarenheten, Lund 

LSS verksamheter och liknande

 • Resurs o stödenheten, Karlskrona
 • Barn- och skolenheten, Lund
 • Sydassistans AB 
 • Jengla AB
 • FSF Malmö stad
 • Kommunförbundet Skåne

Deltagare och omdömen