Om föreläsaren

Om föreläsaren

Lotta Lagerholm


Lotta har stor erfarenhet av att leva nära personer med autism.


Du får ta del av personliga erfarenheter och många exempel på hur det är i vardagen med autism. Lotta är mamma till en ung man med grav autism, språk-störning med flera diagnoser.


Med många års erfarenhet av att arbetat hos Autism- och Aspergerföreningen Skåne och innan dess engagerad i National Autism Association of North Texas, USA har Lotta samlat på sig erfarenhet som täcker hela autismspektrat med olika hjälpbehov, olika åldrar, föräldrar, anhöriga, partners och yrkesverksamma.


I Arvsfondsprojektet "Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism" var hon med i både styr- och projektgruppen.

Länk till utbildningen:  skane.se/autismutbildning

OBS Du lämnar denna hemsida

  • Personliga erfarenheter

 

  • Arbetat på Autism- och Aspergerföreningen Skåne

 

  • Suttit i styrelsen i National Autism Association of North Texas, USA

 

  • Projektledare för Wall of fame och Fokus på sinnen

 

  • Satt i styr- och projektgrupperna för Region Skånes webb-utbildning om autism

 

  • Ordförande i Antons Hus ekonomisk förening

Röster från deltagare

0707 49 21 38

Kontakta Tre L

Twitter

Antons Hus

Följ Antons Hus

Pusselmönstret återspeglar autismspektrat olösta mysterier   och mångfald.

De olika färgerna och formerna symboliserar olikheten mellan människorna och deras familjer  som lever med autism.

De färgrika och ljusa färgerna signalerar hopp - hopp om att genom ökad kunskap om autism -   få samma förutsättningar som  andra att utveckla sin potential.