Föreläsningar

Föreläsningar

Autism och bemötandeMed kunskap och rätt förhållningssätt skapas positiva möten och bra relationer. Det gäller i alla situationer, men för att kunna ha rätt förhållningssätt i umgänge med personer med autism krävs kunskap om vad det innebär att leva med autism.

Personer med autism kommer i kontakt med många olika professioner. Oberoende om du arbetar inom t ex  vården, LSS-verksamheter eller skola så är detta en viktig utbildning för dig.

Du får praktiska exempel och ökad förståelse hur för hur du kan lyckas i möten och med kommunikation. Det gäller gentemot alla personer, men personer med autism i synnerhet.

Ur innehållet:

Detta innebär autism

Vad har autism för konsekvenser i vardagen

Hur skapa bra möten och underlätta kommunikation

Tips på anpassning och stöd

Arbeta med styrkor och möjligheter


Fokus på sju sinnenSinnen är av stor betydelse för hur vi tolkar och upplever omvärlden. För personer med sinnesavvikelser innebär det en försvårad vardag. Men sinnena är också användbara verktyg.

Med medvetenhet kring sinnenas betydelse och samspel kan fungerande och socialt accepterade strategier skapas. Ofta har man strategierna själv utan att vara medveten om det. På föreläsningen varvas teori med praktiska övningar och du blir medveten om sinnenas stora betydelse för att få vardagen att fungera. Du kommer bli inspirerad att använda sinnena som verktyg.

Sinnesavvikelser är vanligt hos personer med autism men förekommer hos alla. Föreläsningen är speciellt lämpad till verksamma inom vård, omsorg och skola.

Ur innehållet:

De sju sinnena

Olika former av sinnesavvikelser

Sinnen som verktyg

Sinnenas påverkan på aktivitets- och vakenhetsnivån (arousal)


Sinnen är laddare och energitjuvarFörmågan att processa, sortera och tolka sinnesintryck utvecklas under förskoleåldern och förmågan förändras under hela livet.

När man inte har förmågan kan problematiken yttra sig på olika sätt. Det kan vara barnet som inte klarar av att vara med på samlingen, personen som går undan och har svårt att komma ut ur sitt hem.  Barnet som bits, slåss, gråter och som de andra är lite rädda för. Personen som ofta hamnar i konflikt. Det är personen som vi vill hjälpa, men vi står undrande - hur?

Att klara av sin vardag när man har sinnesavvikelser kräver mycket energi, energi som vi behöver till att lära oss nya saker och integrera med vår omgivning. Med kunskap om sinnena och hur de påverkar oss kan situationer där sinnena är energi-tjuvar undvikas och strategier kan hittas för att med hjälp av sinnena ladda energi.

Personer med autism och andra neuropsykologisk funktionshinder har ofta problem med sinnesavvikelser.

Du får lära känna sju sinnen och vad sinnesavvikelser kan innebära.    Du får tips på hur man undviker energitjuvar och hur sinnen ge energi. Du får se roliga och funktionella sinnesövningar.